"Enter"a basıp içeriğe geçin

İsimler Konu Anlatımı

İsimler konu anlatımı yazımızda isimlere dair tüm bilgileri detaylı bir şekilde öğrenebileceksiniz.

İsimler varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklerdir. İsimleri 3 ana başlıkta incelemek konuyu anlamak bakımından daha iyi olacaktır. Bu başlıklar; varlıklara verilişlerine göre, varlıkların sayılarına göre ve varlıkların oluşuna göre isimlerdir.

Varlıklara Verilişlerine Göre İsimler Konu Anlatımı

Varlıklara verilişlerine göre isimler ikiye ayrılır. Bunlar özel isimler ve cins isimlerdir.

Özel İsimler

Bir tür içinde sadece tek bir varlığı karşılayan, diğer varlıklara benzemeyen varlıklara verilen isimlerdir. Özel isimleri de kendi içinde farklı gruplara ayırabiliriz.

Kişi (şahıs) adları ve soyadları: Ali Şir Nevayi, Nazım Hikmet, Mehmet Emin Yurdakul, Fazıl Hüsnü Dağlarca…

Kıta, devlet, ülke, millet isimleri: Avrupa, Kuzey Amerika, Asya, Türkiye, Almanya, Fransa, Hindistan, Türk, Alman, Fransız…

Bölge, şehir, köy, semt, cadde ve yer adları: Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Ankara, Zonguldak, İstanbul, Kadıköy, Ekin Mahallesi, Ortaköy, Selver Caddesi…

Dil, din ve mezhep adları: Türkçe, Almanca, İngilizce, İslamiyet, Hristiyanlık, Sünnilik.

Eser (kitap, dergi, gazete) isimleri: Safahat, Sabah, Hürriyet, Bilim Çocuk, Milliyet, Tutunamayanlar…

Kurum, dernek, işletme isimleri: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Kızılay, Yeşilay Derneği, Hurin Yavuzalp Lisesi, Atatürk Çapa Fen Lisesi, Güven Manav…

DİKKAT: Özel isimlerin ilk harfi cümle içinde daima büyük yazılır ve özel isme gelen tüm çekim ekleri ayrı yazılır.

  • Şehirlerimiz içinde Ankara’nın ayrı bir yeri vardır.
  • Ahmet’in annesi bugün okula gelmiş.

DİKKAT: Özel isimlere gelen yapım ekleri kesme işareti ile ayrılmaz. Yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri de bitişik yazılır.

Türkçenin, Ankaralının, Almancadan…

Tür (Cins) İsimleri

Aynı türden olan varlıkların ve kavramların ortak isimlerine tür isimleri ve ya cins isimler denir.

ev, defter, kitap, anne, baba, kardeş, sevgi, saygı, dergi, masa, telefon, lale, gül, boncuk, su, halı, ceket, elbise, saat, mavi, daire, apartman, edebiyat, roman, hikaye…

DİKKAT: Bazi cins isimler özel isim olarak da kullanılmaktadır.

Lale, Boncuk, Gül, Deniz…

isimler konu anlatımı

Varlıkların Sayılarına Göre İsimler Konu Anlatımı

İsimler varlıkların sayılarına göre üç gruba ayrılır. Bunlar; tekil isimler, çoğul isimler ve topluluk isimileridir.

Tekil İsimler

Aynı türden varlıkların sadece bir tanesini karşılayan kelimelerdir.

ağaç, öğrenci, asker, bulut, sevgi, mevsim, elma, pencere, insan, kuş…

Çoğul İsimler

İsimler konu anlatımı yazımızda bir diğer konumuz çoğul isimler. Aynı türden birden çok varlık veya kavramı karşılayan sözcüklere çoğul isimler denir. Tekil isimlere getirilen -lar, -ler ekleriyle yapılır.

ağaçlar, öğrenciler, askerler, bulutlar, sevgiler, mevsimler, elmalar, pencereler, insanlar, kuşlar, hayvanlar…

DİKKAT: Çoğul eki olan -lar, -ler her zaman kelimeye çokluk anlamı katmaz.

  •  Osmanlılarda vakıf sistemi oldukça gelişmiştir. (Hanedan, soy anlamı)
  • Arif Beyler akşam yanımıza gelecek. (Saygı anlamı)
  • Kırk yaşlarında bir ev sahibimiz var. (Yaklaşıklık anlamı)
  • 1990′lardan bir pul koleksiyonum var. (Zaman anlamı)
  • Aramızda nice Mevlanalar var. (Benzerlik anlamı)

Topluluk İsimleri

Çoğul eki almadan birden fazla varlık veya kavramı karşılayan sözcüklerdir.

orman, ordu, sınıf, millet, küme, deste, komisyon, , halk, sürü, kurul, takım, komisyon. meclis…

Varlıkların Oluşuna Göre İsimler Konu Anlatımı

Varlıkların oluşuna göre isimler; somut ve soyut isimler olmak üzere ikiye ayrılır.

Somut İsimler

Somut isimler, beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz varlıklara verilen isimlerdir.

çiçek, ağaç, bulut, ses, hava, koku, rüzgâr, yağmur, soğuk, sıcak, ekşi, acı, gürültü, aydınlık, karanlık, mavi, uzun, deniz…

Soyut İsimler

Soyut isimler, beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayamadığımız varlıklara verilen isimlerdir.

Kin, iyilik, kötülük, nefret, kıskançlık, mutluluk, akıl, ruh, melek, heyecan, korku, ayrılık, özlem, aşk, sevgi, acı (üzüntü), vicdan, umut, sevinç, keder…

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.