"Enter"a basıp içeriğe geçin

Hisarcılar Konu Anlatımı

Garip akımına karşı çıkan Hisarcılar ilk şiirlerini Çınaraltı dergisinde yayımlanmıştır. Daha sonra 1950 yılında çıkmaya başlayan Hisar (1950 – 1957 ve 1964 – 1980) dergisi etrafında toplanmışlardır.

Hisar’da 500’ü aşkın şair ve yazarın eserleri yayımlanmıştır. Bu kadar kalabalık bir kadronun, belli ilkeler etrafında kenetlenmiş bir topluluk meydana getirmesi gerçekten zordur.

Hisarcıların ortak görüşlerini: “Sanatçı bağımsız olmalıdır. Ulusal olmayan bir sanatın sınırları aşacağı düşünülemez. Sanatçının dili yaşayan dildir. Her alanda batı taklitçiliğine karşı çıkılmalı, gelenekler tümüyle reddedilmemelidir. Sanat siyasetin aleti olmamalıdır. Dildeki kargaşaya son verilmelidir.” anlatımlarıyla ortaya koymuşlar; bunu gerçekleştirmek istemişlerdir.

Hisar derginin 113 ve 114. sayılarında bildiri yayımlamışlardır. Bu bildiriye göre:
• Sanatçının dili yaşayan Türkçe olmalıdır.
• Sanatçı bağımsız olmalıdır.
• Sanat milli olmalıdır.
• Sanatta eskiyi reddetmeyen yenilik esastır.

Hisarcılar Özellikleri

  • Gelenekçidirler. Yeniliğe, Batıya karşı değillerdir ama Türk şiir geleneğinin yıkılmasına karşıdırlar.
  • Geleneksel nazım biçimlerini kullanmışlar; ölçü olarak aruzu da heceyi de serbest ölçüyü de kullanmışlardır.
  • Türk kültürüne, diline, şiirine, edebiyatına emeği geçmiş değerlerin yaşatılmasını isterler.
  • Sanatın ideolojinin emrine girmesine karşıdırlar. Marksizm ve kominizme karşıdırlar.
  • Hem Nazım Hikmet’in başlattığı toplumcu gerçekçiliğe hem Orhan Veli’nin Garip hareketine hem de İkinci Yeni şiirine karşıdırlar.

Hisarcılar Temsilcileri

MEHMET ÇINARLI (1925 -1999)

• Hisar dergisinin kurucularındandır.

• Hem heceyi hem aruzu kullanmıştır.

• Geleneğin olanaklarından faydalanarak fakat geleneği aynen tekrarlamadan kullanmıştır. Eski ve yeni şiir

arasında köprü görevi üstlenmiştir.

ESERLERİ

Şiir: Bir Yeni Dünya Kurmuşum, Güneş Reni Kadehlerle, Gerçek Hayali Aştı, Zaman Perdesi, Güzelliklere Doymam

Deneme: Söylemek Yaraşır

Anı: Sanatçı Dostlarım

YAVUZ BÜLENT BAKİLER (1936 – …)

• Daha çok hamasi şiirleriyle tanınmıştır.

• Anadolu coğrafyasına ve insanına yönelmiştir.

• Milli ve manevi değerlerden beslenmiştir.

• Türklere, İslam’a ve Anadolu’ya olan sevgisini dile getirmiştir.

• Geleneksel şiire bağlı kalarak ulusal değerleri işler.

ESERLERİ

Şiir: Yalnızlık, Duvak, Seninle, Harman, Bir Gün Baksam Ki Gelmişsin

Gezi: Üsküp’ten Kosova’ya, Türkistan Türkistan

İLHAN GEÇER (1917-2004)

• Hisar dergisinin kurucularındandır.

• Şiirlerinde hem heceyi hem de serbest vezni kullanmıştır.

• Aşk, ayrılık, yalnızşık, hüzün, mutluluk, yaşama sevinci gibi duygusal temaların yanı sıra milli değerleri yansıtan şiirler de yazmıştır.

• Şiirlerinin birçoğu bestelenmiştir.

ESERLERİ

Şiir: Büyüyen Eller, Belki, Bir Bulut Geçti, Özlem Rıhtımı, Hüzzam Beste, Yeşil Çağ

MUNİS FAİK OZANSOY (1911 – 1975)

• Faik Ali Ozansoy’un oğludur. Hisarcılar topluluğunun en yaşlı üyesidir.

• Derginin polemiklere kaymasını önlemiştir. Hisar topluluğunun yol göstericisi kabul edilir.

• Daha çok duygusal şiirleriyle dikkat çeker.

ESERLERİ

Şiir: Büyük Mabedin Eşiğinde, Hayal Ettiğim Gibi, Yakarış, Bir Daha, Zaman Saati, Yakınma, Kaybolan Dünya

MUSTAFA NECATİ KARAER (1929-1995)

• Hisar dergisinin kurucuları arasında yer almıştır.

• Yaşayan Türkçe ile kaynağını milli kültürden alan ahenkli şiirler yazmıştır.

• Halk edebiyatının şekil ve söyleyiş özelliklerinden yararlanmıştır.

• Hem hece hem serbest ölçüyle şiir yazmıştır.

ESERLERİ

Şiir: Güvercin Uçurmak, Sevmek Varken, Kerem ile Aslı, Kuşlar ve İnsanlar

İnceleme: Karacaoğlan’ın Hayatı ve Bütün Şiirleri

BEKİR SITKI ERDOĞAN (1926 – 2014)

• Hisarcılar topluluğunun asker kökenli üç şairinden biridir.

• Hem heceyi hem aruzu kullanmış, serbest nazımla da şiir yazmıştır.

• Geleneksel âşık edebiyatı nazım biçimlerini kullanmıştır. Rubai nazım biçimiyle de şiir yazmıştır.

• Milli ve manevi değerleri yansıtan şiirler yazmıştır.

• Cumhuriyet’in ‘’50. Yıl Marşı’’nı kaleme almıştır.

ESERLERİ

Şiir: Bir Yağmur Başladı, Yalan Dünya, Dostlar Başına

GÜLTEKİN SAMANOĞLU (1927 – 2003)

• Hisar dergisinin kurucularındandır.

• Romantik-gerçekçi bir tutumla aşk, sevgi, mutluluk, çocuk, aile ve memleket temalı şiirler yazmıştır.

• Şiirlerini ‘’Alacakaranlık’’ ve ‘’Uzun Vuran Gölge’’ adlı kitaplarında toplamıştır.

YAHYA AKENGİN (1946 – …)

• Anadolu ve doğduğu topraklardan ilham almıştır.

• Halk edebiyatı motiflerini serbest şiire aktarmıştır.

• Şiirlerinde hüzün, hasret, modern insanın bunalımı temalarını işlemiştir.

ESERLERİ

Şiir: Çağ Sürgünü, İstesen, Akşamla Gelen, Saatler ve Çehreler, Kimselere Anlatamadım, Sözümüz Var

Roman: Oğuz Dede, Özlem Yokuşları, Dönüş Acıları, Yaralı Dağlar

Tiyatro: Eski Çarıklar, Aile Bağları, Enver Paşa ve Oğulları

Anı: Siyasetname ya da Bir Seçim Hikayesi

NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU (1929 – 1995)

• Sade bir dil ve hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır.

• Kaynağını Türk tarihinden ve destanlarından alır.

• Türk ve İslam motifleriyle süslediği eserlerini, Dede Korkut üslubuyla kaleme almıştır.

• Nihal Atsız’dan etkilenmiştir.

ESERLERİ

Şiir: Bozkurtların Ruhu, Bozkurtların Destanı, Kür Şad Destanı, Malazgirt Destanı, Salur Kazan Destanı, Boğaç Han Destanı, Kopuzdan Ezgiler, Destanlarda Uyanmak, Gençosman Destanı, Destanlarda Burcu

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir