"Enter"a basıp içeriğe geçin

Beş Hececiler

Milli Edebiyat’tan etkilenen Beş Hececiler şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Onlara bu ismi Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin vermiştir. “Hecenin Beş Şairi” olarak da adlandırılmışlardır.

Şiirlerine Servet-i Fünun şairlerinin etkisiyle başlayan Hecenin Beş Şairi ilk olarak aruz veznini kullansa da bu dönem kısa sürmüş, daha sonra hece veznini kullanmışlardır. Hece ölçüsünün genelde 11 ve 14’lü kalıplarını kullanmışlardır. İlerleyen zamanlarda yeni ölçüleri kullanarak uzun şiirler yazmışlardır.

Beş Hececiler ile birlikte Divan Edebiyatı etkisini kaybetmiş ve Halk Edebiyatı büyük bir üstünlük kurmaya başlamıştır. Şiirlerinde sade Türkçe ve hece ölçüsünü kullanmaları, ayrıca Halk Edebiyatı nazım biçimlerini kullanmaları bu üstünlüğün sağlanmasına katkıda bulunmuştur.

Beş Hececiler Akımı Özellikleri

 • Şiirde sadelikten yana olmuşlar ve süsten uzak olmuşlardır.
 • Şiirlerinde konuşma dilini kullanmışlardır.
 • Kişisel duyarlılıkları, eski korsan hikâyelerini, yurt köşelerini ve Anadolu gerçeklerini şiire aktarmışlardır.
 • İlk dönemlerinde aruz ile şiirler yazsalar da daha sonra Milli Edebiyat akımının etkisiyle hece ölçüsünü kullanmışlardır.
 • Yerli milli bir sanat ve tarih motifleri yaşanan hayat dilimleriyle örülü bir memleket edebiyatı meydana getirmeyi amaçladılar.
 • Şiirde memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık gibi temaları işlemişlerdir.
 • Anadolu’yu coşkulu bir dille anlatmışlardır.
 • Şiirlerinde gerçekçi olmaya çalışsalar da bunu başaramamışlar, romantizm akımının özelliklerini şiirlerinde yansıtmışlardır.

5 Hececiler Kimlerdir?

Faruk Nafiz Çamlıbel (1898-1973)

 • Beş Hececiler’in en büyük şairi olarak kabul edilir.
 • 1915’te yayımlanan ilk şiir kitabı Şarkın Sultanları’nda şiirler aruz ölçüsüyle yazılmış, bir yıl sonraki Dinle Neyden’deki bütün şiirleri ise hece ölçüsüyle yazılmıştır.
 • Dili yalın, özentiden uzak, konuşma diline yakın bir dil kullanmıştır.
 • Şiirleri aşk, memleket güzelliği, vatan sevgisi üzerine kuruludur.
 • Anadolu’yu en güzel işleyen şiiri “Han Duvarları” dır.
 • İstanbul Türkçesini yer yer Anadolu’da kullanılan deyimleri de katarak kullanmıştır.

Şiir Kitapları: Han Duvarları, Şarkın Sultanları, Dinle Neyden, Gönül den Gönüle, Çoban Çeşmesi, Bir Ömür Böyle Geçti, Suda Halkalar, Elimle Seçtiklerim, Akarsu, Boğaziçi Şarkısı, Tatlı Sert(Mizah)Heyecan Ve Sükûn (Seçme Şiirler), Zindan Duvarları (Yassıada şiirleri)

Roman: Yıldız Yağmuru, Ayşe’nin Doktoru

Tiyatro: Canavar, Kahraman, Özyurt, Yayla Kartalı, Dev Aynası, İlk Göz Ağrısı

Enis Behiç Koryürek (1891–1949)

 • İlk şiirlerini Servet-i Fünun etkisinde aruzla yazan şair daha sonra hece ölçüsü ile yazmaya başlamıştır.
 • Hece ile yazdığı ilk şiirlerinde aşk duygularına yer vermekle beraber, daha sonra kurtuluş savaşı yıllarında milli duyguları ve tarihi kahramanlıkları işleyen heyecan yüklü epik şiirler yazmıştır. 
 • Enis Behiç, hece vezni üzerinde çalışarak kimi durak değişikliklerini, bir şiirde çeşitli hece kalıplarını kullanmayı denemiştir.
 • İlk kitabını yayınladıktan sonra bir suskunluk dönemine giren şair, 1946’dan sonra bir çeşit mistisizmle Çedikçi Süleyman Çelebi adlı bir mevlevinin ruhuyla temas sonucu doğduğunu söylediği dini ve tasavvufi şiirler yazmıştır.
 • Milli duygularla yazılmış kahramanlık şiirlerinde de oldukça başarılıdır.

ŞİİR KİTAPLARI:  Miras, Varidat-ı Süleyman, Güneşin Ölümü

Halit Fahri Ozansoy ((1891-1971)

 • Şiire aruzla başlamıştır. Aruza veda adlı şiiriyle, aruz veznini bırakıp heceye yönelmiştir.
 • Şiirlerinde daha çok egzotik sahnelere, hüzün ve melankoli gibi bireysel duygulara, aşk ve ölüm temalarına rastlanır.
 • Şiirlerinde konuşulan Türkçeyi başarıyla kullanmıştır.
 • Şiir, roman ve tiyatro türlerinde eserler vardır.
 • Eserleri: Baykuş, Efsaneler, Cenk Duyguları, Hayalet.

Yusuf Ziya Ortaç (1896-1967)

 • Şiire aruzla başlamış daha sonra heceye geçmiştir.
 • Şiirlerinde günlük hayatı sade bir dille işlemiştir.
 • Akbaba adlı mizah dergisini çıkarmıştır.
 • Eserleri: Akından Akına, Bir Rüzgar Esti, Yanardağ, Aşıklar Yolu.

Orhan Seyfi Orhon

 • Şiirlerinde daha çok şahsi konuları işler.
 • Bazı şiirlerinde Halk Edebiyatı nazım şekillerini de kullanmıştır.
 • Bireysel duyguları işleyen ,ahenkli ve temiz bir Türkçe kullanmıştır.
 • Eserleri: Fırtına ve Kar, Gönülden Sesler, Peri Kızı İle Çoban, O Beyaz Bir Kuştu.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir